Algemene voorwaarden van Yogima Yoga Mindfulness 2021

 

! 2020 ! Extra aanvulling ivm Covid19:

Bij sluiting of aangescherpte regelgeving worden er ter compensatie lessen online of via Livestream aangeboden.

1. abonnement leden krijgen een online les of livestream ter compensatie.
2. strippenkaart leden kunnen willekeurig een online les of livetream les reserveren.
3. waneer er geen online of livestream lessen te reserveren zijn dan zal het abonnement of strippenkaart gratis verlengt worden.

Artikel 1.0 Algemeen
1.1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Yogima yoga en de klant/cliënt/opdrachtgever inzake coaching, workshops, cursussen en lessen (hierna “de activiteiten”) van Yogima yoga.
1.2) Deelnemen aan één van de activiteiten van Yogima yoga betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden.
1.3) De Algemene Voorwaarden worden bij inschrijving aan de deelnemer ter beschikking gesteld.

Artikel 2.0 Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1) Deelname aan de activiteiten van Yogima yoga geschiedt volledig op eigen risico. Op geen enkele wijze kan Yogima yoga of de docent aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade die ontstaan zijn vóór, tijdens of na deelname aan de activiteiten van Yogima yoga
2.2) Yogima yoga werkt met gekwalificeerde docenten en trainers en zorgt altijd voor activiteiten van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les of workshop bij of verzorgt door Yogima yoga aanvaardt de deelnemer dit risico op blessure en/of letsel. Yogima yoga adviseert het volgende om het risico op blessures of letsel te verminderen:
– Consulteer een arts voordat je met de lessen begint als je niet zeker bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
– Meldt ook een zwangerschap. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen  van yoga afgeraden. Na de 12 weken raden wij aan te starten met zwangerschapsyoga.
– Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de betreffende docent of trainer voor aanvang van de activiteit.
– Deelnemers met een hoge bloeddruk, nek en/of rugklachten of andere blessures dienen voor de les de docente op de hoogte te stellen. Deze kan indien mogelijk vervangende houdingen aanbevelen en    de deelnemer extra aandacht geven.
 – Zijn er vragen, inhoudelijk over de lessen of over de begeleiding, voel je vrij om ze te stellen en Yogima Yoga zal dit naar vermogen beantwoorden.

Aandachtspunten
– Luister goed naar de instructies van de betreffende docent of trainer en volg deze op.
– Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
– Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
– Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

2.3) Yogima yoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies zowel direct als indirect van of aan  eigendommen van de deelnemer.

Artikel 3.0 Inschrijving/aanmelding, betaling en deelname
3.1) Inschrijven of aanmelden voor activiteiten van Yogima yoga geschiedt in eerste instantie telefonisch, per e-mail of via de website.
3.2) Voor de workshops en cursussen geldt betaling op basis van een factuur vooraf.
Pas na betaling is de inschrijving definitief en kan de deelnemer de workshop of de cursus gaan volgen.
3.3) Voor de lessen geldt betaling van het maandabonnement of de strippenkaart vooraf. Na betaling van het abonnement of de strippenkaart staat de deelnemer ingeschreven en kan lessen gaan volgen. De abonnementen en rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.4) Bij aanschaf van een abonnement heb je recht op een vaste plek in de les.
3.5) Geldigheidsduur strippenkaarten:
De geldigheidsduur van 10 rittenkaart is 4mnd.
De geldigheidsduur van 5 rittenkaart is 2 mnd.
Er zijn tevens rittenkaarten met een geldigheidsduur van 12 mnd.
3.6) Bij een maandabonnement geldt dat het maandelijkse bedrag voor de eerste van de maand is overgeschreven op de rekening van Yogima yoga. De opzegtermijn is 1 maand en dient schriftelijk of via email te gebeuren. Tijdens feestdagen en vakanties wordt er geen les gegeven of er kan een aangepast rooster zijn. Contributie blijft tijdens feestdagen en vakanties hetzelfde, dit is in de abonnementsprijs verrekend. Bij niet-tijdige betaling behoudt Yogima yoga zicht het recht voor om het abonnement op ieder moment per direct te beëindigen.
3.7) Het geldende lesrooster staat altijd op de website van Yogima yoga.
3.8) Yogima yoga behoudt zich het recht voor om de locatie, datum en tijd van een geplande activiteit te wijzigen, dan wel de op het lesrooster genoemde docent of trainer te wijzigen, als gevolg van overmacht, vakantie of in overleg met de deelnemer. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.
3.9) Online abonnementen lopen van maand tot maand. Opzegbaar via email.

Artikel 4.0 Tarieven
4.1) Voor de activiteiten van Yogima yoga gelden verschillende tarieven, afhankelijk van het soort les zoals gemeld op de website van Yogima Yoga
4.2) Yogima yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen worden tijdig gecommuniceerd  per e-mail en op de website.
4.3) Betaling kan middels verschillende betaal methodes zoals aangegeven. Ten name van Yogima Yoga. Graag hierbij vermelden naam + achternaam, activiteit, maand, lesdag en tijd.

Artikel 5.0 Verhindering
5.1) Indien je verhinderd bent om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient u Yogima yoga hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De volgende regels gelden met betrekking tot afmelden:
– Wanneer je ingeschreven staat voor een workshop of cursus en reeds hebt betaald is de inschrijving definitief en is geen restitutie mogelijk. Bij onvoorziene omstandigheden bepaalt de docent of hier een uitzondering van toepassing is.
–  Bij verhindering voor een groepsles dien je, je minimaal 6 uur van te voren af te melden. Wanneer je voor groepslessen gebruik maakt van een abonnement dan is geen restitutie mogelijk. Indien je bij een strippenkaart niet tijdig afzegt zal er een stempel voor de desbetreffende les op de strippenkaart worden gezet.
– Bij onvoorziene omstandigheden bepaalt de docent of er wel of niet een uitzondering wordt gemaakt.
5.2) Bij niet tijdig afmelden, verzuim, tussentijdse opzegging of tijdelijke onderbreking van de coaching consult, workshops, cursussen of lessen door de deelnemer, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van het betaalde lesgeld plaats.
5.3) Als er minder dan 3 deelnemers zijn voor een workshop, cursus of les, kan deze worden afgezegd vanuit de kant van Yogima yoga. Er wordt dan altijd een alternatief gegeven voor een andere dag/tijdstip.
5.4) Indien de yogadocent zelf verhinderd is door ziekte wordt er vervanging geregeld. Mocht dit niet lukken dan kan de gemiste les uiteraard worden ingehaald op een andere dag/tijdstip naar keuze.
5.5) Het is mogelijk om een les in dezelfde week in te halen of te wisselen in overleg en bij voldoende ruimte.

Artikel 6.0 Privacyreglement
6.1) Je privacy wordt gerespecteerd door Yogima yoga, zowel in de lessen als in de workshops en de cursussen,
Je persoonsgegevens worden nooit zonder je toestemming met derden gedeeld.

Artikel 7.0 Toepasselijkheid en geschillen
7.1) Yogima yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar.
7.2) Afwijkingen op overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijke zijn bevestigd door Yogima yoga.
7.3) Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voorvloeiend uit de overeenkomsten zullen worden onderworpen aan geschillenbeslechting door de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yogima yoga.

Artikel 8.0 Huisregels
– De deur is een kwartier voor de les open.
– Kom op tijd, zorg dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent.
– Neem geen waardevolle spullen mee.
– Respecteer de rust en stilte in de yoga ruimte.
– Zet het geluid en de trilfunctie van je mobile telefoon uit en pas weer aan na het verlaten van het pand.
– Draag liever geen of zo weinig mogelijk parfum om anderen zo min mogelijk tot last te zijn.
– Draag kleding waar jij je prettig in voelt en waar je makkelijk in kan bewegen.
– Breng warme sokken mee.
– Breng een handdoek mee.

Yogima Yoga mindfulness

Scroll to Top